Baner

Newsletter

Prijava za newsletter
NewsletterPrisutni korisnici

Trenutno aktivnih Gostiju: 8 

Arhiva

Baner
Baner
Baner
Baner

Konkursi, oglasi, obavještenja...

Javni poziv za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica sa područja općine banovići. (Tekst javnog poziva)

Javni poziv za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. (Tekst javnog pozivaPrijavni obrazac)

 

Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove - Tel: +387 35 743 420
Nadležnost
Petak, 09 maj 2008 20:18

U općinskoj službi za geodetske i imovinsko pravne poslove, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 1. Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i upis prava na nekretninama
 2. Odsjek za imovinsko pravne poslove

U okviru navedenih odsjeka Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove izvršava sljedeće poslove:

 • izvršava zakone i druge propise i opšte akte u oblasti premjera i katastra nekretnina i iz oblasti imovinsko pravnih odnosa,
 • prati, utvrđuje i snima nastale tehničke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina,
 • provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama, elaboratu i katastarskom operatu,
 • održava i obnavlja poligonsku mrežu,
 • stara se o reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala geodetskih planova,
 • vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata,
 • vrši poslove iz oblasti katastra komunalnih uređaja,
 • prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti premjera, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja,
 • daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • vrši geodetska vještačenja u imovinsko – pravnim predmetima,
 • utvrđuje katastarski prihod na osnovu novih ljestvica ili valorizaciju katastarskog prihoda, na osnovu podzakonskih akata,
 • rješava o upisima prava na nekretnine,
 • vrši provođenje promjena u katastarskom operatu,
 • izdaje kopije katastarskog plana, izvode i prepise iz katastra nekretnina i po potrebi katastra zemljišta
 • daje obavještenja strankama iz svoje oblasti,
 • izvršava zakonske i druge propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
 • prati stanje u oblasti imovinsko – pravnih odnosa i o tome izvještava nadležne organe,
 • rješava u prvostepenom upravnom postupku iz svoje nadležnosti,
 • uzima na zapisnik izjave o odricanju prava svojine u korist države,
 • izvršava pravosnažna rješenja i zaključke iz svoje oblasti,
 • izdaje uvjerenja iz djelokruga svog rada na osnovu službene evidencije i drugih propisa,
 • daje obavještenja i upute strankama iz svoje oblasti,
 • dostavlja informacije i službene izvještaje odgovarajućim organima,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga svog rada.
 


Adresa

OPĆINA BANOVIĆI
Ul. Alije Dostovića 1.
75290 Banovići
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 743 400
Fax: +387 35 743 433

Statistika posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas84
mod_vvisit_counterJučer474
mod_vvisit_counterOve sedmice2611
mod_vvisit_counterOvog mjeseca6085
mod_vvisit_counterUkupno802633
© 2008 Opcina Banovici