Baner

Newsletter

Prijava za newsletter
NewsletterPrisutni korisnici

Trenutno aktivnih Gostiju: 4 
Baner
Baner
Baner
Baner

Konkursi, oglasi, obavještenja...

 1. Općinski Načelnik raspisuje javni oglas o prodaji elektroenergetskog objekta KBTS 10/0, 4 kV, 250 kVA "Sportska dvorana". (Tekst javnog oglasa)
 2. Rang lista korisnika za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Banovići. (Rang lista)
 3. Općinski Načelnik raspisuje javni konkurs za raspodjelu novčanih sredstava za pomoć u zbrinjavanju lica čiji su stambeni objekti uništeni djelovanjem klizišta tokom prirodne nesreće na području općine Banovići proglašene 15.05.2014. godine. (Tekst javnog konkursa)
 4. Općinski Načelnik objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora JU "Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići. (Tekst javnog oglasa)
Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove - Tel: +387 35 743 420
Nadležnost
Petak, 09 maj 2008 20:18

U općinskoj službi za geodetske i imovinsko pravne poslove, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 1. Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i upis prava na nekretninama
 2. Odsjek za imovinsko pravne poslove

U okviru navedenih odsjeka Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove izvršava sljedeće poslove:

 • izvršava zakone i druge propise i opšte akte u oblasti premjera i katastra nekretnina i iz oblasti imovinsko pravnih odnosa,
 • prati, utvrđuje i snima nastale tehničke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina,
 • provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama, elaboratu i katastarskom operatu,
 • održava i obnavlja poligonsku mrežu,
 • stara se o reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala geodetskih planova,
 • vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata,
 • vrši poslove iz oblasti katastra komunalnih uređaja,
 • prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti premjera, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja,
 • daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • vrši geodetska vještačenja u imovinsko – pravnim predmetima,
 • utvrđuje katastarski prihod na osnovu novih ljestvica ili valorizaciju katastarskog prihoda, na osnovu podzakonskih akata,
 • rješava o upisima prava na nekretnine,
 • vrši provođenje promjena u katastarskom operatu,
 • izdaje kopije katastarskog plana, izvode i prepise iz katastra nekretnina i po potrebi katastra zemljišta
 • daje obavještenja strankama iz svoje oblasti,
 • izvršava zakonske i druge propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
 • prati stanje u oblasti imovinsko – pravnih odnosa i o tome izvještava nadležne organe,
 • rješava u prvostepenom upravnom postupku iz svoje nadležnosti,
 • uzima na zapisnik izjave o odricanju prava svojine u korist države,
 • izvršava pravosnažna rješenja i zaključke iz svoje oblasti,
 • izdaje uvjerenja iz djelokruga svog rada na osnovu službene evidencije i drugih propisa,
 • daje obavještenja i upute strankama iz svoje oblasti,
 • dostavlja informacije i službene izvještaje odgovarajućim organima,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga svog rada.
 


Adresa

OPĆINA BANOVIĆI
Ul. Alije Dostovića 1.
75290 Banovići
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 743 400
Fax: +387 35 743 433

Statistika posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas25
mod_vvisit_counterJučer282
mod_vvisit_counterOve sedmice1889
mod_vvisit_counterOvog mjeseca9241
mod_vvisit_counterUkupno689483
© 2008 Opcina Banovici